Kedves Társaink!
A magyarországi AA Választmányi Szolgálat a Magyarországon kialakult vírushelyzetre való
tekintettel kiemelten fontosnak tartja a mindenkori rendeleteknek megfelelő szabályok betartását.
Ebben a helyzetben is közös felelősségünk - az egészségügyi védekezés mellett - a hozzánk forduló
újonnan érkezőnek a segítségnyújtás.
Egyértelműen tapasztaljuk, hogy a szabad mozgás korlátozása, a gyülekezés tiltása erőteljesen
kihat mindannyiunkra, különösen hátrányosan érinti az újonnan érkezőket, a még szenvedő társainkkal
való kapcsolatfelvételt- és kapcsolattartást.
Lehetőségeink a korábban megszokottaktól eltérőek lettek, gyűléseink nagyszámban
átkerültek az online-térbe.
Különösen fontos, hogy a segítséget kérők megfelelő, naprakész információkhoz jussanak a
jelenleg működtethető kapcsolattartás keretében: telefon, e-mail, Honlap, online-gyűlések.
A fentiekre való tekintettel kérjük a csoportokat:
 a gyűlésekkel kapcsolatban bekövetkezett bármilyen változást (telefonos, e-mailes
elérhetőség, online-gyűlések indulása, változása, kapcsolattartó, stb.) rövid időn belül
jelezzétek a Szolgálati Irodának (aairodaszolgalat@gmail.com)
 A csoportban telefonszolgálatot ellátó társ (társak) – a lehetőségeihez mérten – elérhető és
tájékozott legyen a jelen helyzetben használható és érdemi lehetőségekről.
Egyetlen nem fogadott hívás se maradjon visszahívatlanul.
 Az online-gyűlések frissített listáját megtaláljátok a Honlapunkon (anonimalkoholistak.hu)
Mindannyian megtapasztaltuk, hogy az ünnepek érzelmileg nehezebbek nekünk, alkoholistáknak.
A most közelgő karácsony és újév is ezek közé tartozik. A csatolt mellékletben megtaláljátok az AA
ünnepekre való ajánlásait, mely segíthet átvészelni új és régebbi tagjaink számára ezen nehéz
időszakot.
 December 5-én online megtartottuk az elmaradt Küldöttgyűlésünket. Köszönjük a megjelent
csoportok részvételét! Az elkészült jegyzőkönyvet hamarosan elküldjük a csoportoknak.
 A következő KGY megrendezésére terveink szerint 2021 tavaszán kerülne sor.
 A KGY korábbi döntése szerint a 2021-es Országos Találkozót Győr, a 2022-est Debrecen
rendezi meg. A 2023-asra 2 csoport jelentkezett (Siófok és Szeged) a pályázatuk hamarosan
beküldésre kerül, melyeket továbbítunk a csoportoknak. A döntés a tavaszi KGY-n történik
meg.
 Tervezzük a vidéki csoportok nevének megjelenítését a Honlapon a gyűléstáblázatban. Ennek
teljessé tételéhez szükséges a csoportok közreműködése. Kérjük a csoportokat, ha még nem
adták meg csoportnevüket, küldjék el az Irodaszolgálathoz.
 Kérésünk az is, hogy a csoportok egyeztessék a Honlapon szereplő és a valós elérhetőségüket
(e-mailcím, telefonszám), amelyen megkapják a VSZ-üzeneteket, tájékoztatásokat, majd
jelezzék, amennyiben módosítás szükséges. Ez különösen fontos a jelenlegi helyzetben.
 A Felépülők Anonim Egyesülete, amely a magyarországi AA törvényes működésének
lehetőségére jött létre, választások előtt áll. Az eddig elnöki tisztet betöltő társunk egészségi
állapota miatt lemondott. Az Egyesület tisztújító közgyűlésének szervezése folyamatban van.
 Két nemzetközi Találkozó lehetősége:
Január 22-24 között lesz egy angol nyelvű nemzetközi találkozó Zoomon. Itt lehet regisztrálni: Virtual
AA International Convention | First Ever in Biarritz France (aavirtualconventionbiarritz.com) A
találkozón regisztrációs díjjal lehet résztvenni.

Március 12-14 között lesz Máltán nemzetközi találkozó. Ez személyes lesz, ha lesz: Malta 2021, 15th
Annual International AA Convention—This Too Shall Pass – Alcoholics Anonymous (alcoholics-
anonymous.eu)
Továbbra is keressük a VSZ-ben szolgálatot vállaló társak jelentkezését az alábbi szolgálatokra:

  1. Médiafelelős
  2. Telefonszolgálat felelőse
  3. Archívumfelelős


A jelentkezést csoportajánlással várjuk az Irodaszolgálat e-mailcímére.

Budapest, 2020.december 11. Választmányi Szolgálat